Jastrzębia Góra plaża

Regulamin

Regulamin domków „LEŚNE TARASY”

 1. Goście przebywający w domkach letniskowych na terenie Ośrodka, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 2. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są osoby zameldowane oraz posiadające aktualną kartę pobytu.
 3. Doba trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 10:00 w dniu wymeldowania.
 4. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia na O.W. (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gości nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.
 5. Domki są przekazywane dla Gości w użytkowanie w dniu przyjazdu, a odbierane przy wyjeździe przez pracownika O.W. W celu umożliwienia sprawnego odbioru domku, (10 – 15 minut) przed opuszczeniem domku należy poinformować o tym fakcie, telefonicznie lub osobiście pracowników.
 6. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia O.W. prosimy Gości o poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg cennika Ośrodka lub kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 7. W związku z ponoszeniem przez rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, Kierownictwo O.W. zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 8. W Leśnych Tarasach obowiązuje cisza nocna od poniedziałku do niedzieli w godzinach 23:00 – 8:00
 9. W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania przed zakończeniem doby hotelowej.
 10. Za rzeczy pozostawione w domkach, Leśne Tarasy nie ponoszą odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku / pokoju.
 11. Przebywanie psów na terenie całego Ośrodka dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Prosimy aby psy swoje potrzeby załatwiały poza terenem ośrodka. W przypadku gdyby zrobiły to na terenie ośrodka ich właściciele proszeni są o sprzątnięcie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom Ośrodka oraz zagrażać ich bezpieczeństwu.
 12. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 13. Za dewastację domków użytkownicy domków będą obciążeni dodatkowymi kosztami.
 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
 15. Korzystanie z placu zabaw dla dzieci dozwolone jest TYLKO pod okiem opiekuna. Za wszelkie urazy spowodowane złym użytkowaniem właściciele Leśnych Tarasów nie ponoszą odpowiedzialności.
 16. Właściciele obiektu Leśne Tarasy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu obiektu.
 17. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2017r.

Życzymy przyjemnego wypoczynku.